14 oktober 2019

Blake

Text

0

Provincie Overijssel stelt 200 miljoen subsidie beschikbaar t.b.v. duurzame energie De provincie Overijssel heeft een ambitieuze doelstelling voor nieuwe energie: duurzame vormen van energie moeten in 2023 voorzien in twintig procent van de totale energiebehoefte van de provincie. Energiefonds Overijssel is opgezet om samen met bedrijven, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties deze doelstelling te realiseren. Energiefonds […]